"); Конспект урока Українська мова » КОНСПЕКТЫ УРОКОВ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ, СЦЕНАРИИ ПРАЗДНИКОВ - 4 ступени
отправить конспект на сайт| Задать вопрос | Помощь
Клуб учителей начальной школы
Что вы хотите найти:
Что вы хотите найти на сайте:

Конспекты уроков для начальных классов » Разное, полезное » Конспект урока Українська мова


Партнерская программа для преподавателей !!!

Отправь конспект на наш сайт, получай за него деньги ЕЖЕМЕСЯЧНО.

100$ в месяц? Проще простого!

Полные условия партнерской программы читать здесь.


Конспект урока Українська мова


Обратите внимание:
1. Копирование текста разрешено только группе "Клуб Учителей".

2. При оплате по СМС, копирование доступно сразу после оплаты, вне зависимости от группы.
3. Внизу страницы отобраны другие материалы по данной теме - не забудьте их посмотреть!
4. Для поиска конспектов, рекомендуем использовать поиск (вверху страницы).
5. Почему важно оплатить конспект? - Только после оплаты, вы получаете право, на законное использование материала!

Українська мова
1. Розгадайте мето грами.
Я буду синонімом слова «вважати»,
Якщо букву «Г» на початку вживати,
Коли її буквою «Ж» замінити,
Я буду синонімом слова «хотіти».

Я одиниця довжини,
І висоти, і глибини,
А голосний в кінці додайте –
І швидше у вагон сідайте.
2. Переставте букви, щоб вийшло нове слово.
Осел, лісок, кіт, марка, кури, тіло, банка, рис, нора, смола, качай, наголос, липа, старий.
3. Використовуючи даний шифр прочитайте і запишіть вислів:
а-7, в-9, о-1, л-2, г-3, у-4, м-5, і-6, с-8, б-10, х-0, ь-12.
0, 2, 6, 10, 4, 8, 12, 1, 5, 4 3, 1, 2, 1, 9,7.
4. Користуючись алфавітом запишіть вислів:
15, 18, 11, 4, 1, - 6, 9, 7, 21, 1610, 18, 1, 18, 31.
5. Переставте букви місцями, утворіть слова. Як називається ця казка? Яке слово тут зайве?
Кажаб, шками, яркащі, їокжач, кужив, шокрахов, лохаб, ітокчоб.
6. Складіть слова і прочитайте прізвища видатних українських поетів:
К, О, Е, Ш, В, Ч, Е, Н
О, К, Ф, Н, А, Р,
Г, О, В, І, Л, Б,
У, А, К, Р, А, І, К, Н
Запишіть слова. В якому з них звуків більше, ніж букв? Докажіть.
7. Відтворить прислів'я, встановивши голосні:
Пр…ц… г…р… в…рн… .
Х…ч…ш …ст…. к…л…ч… - н…
С…д… н… п…ч… .
В…л…к… б…зд…лл… .
8. Прочитайте, знайдіть букви – «жартівниці». Запишіть слова правильно, зробіть звукові схеми цих слів:
1) Вночі цвітуть у небі квіти.
- Салат!Салат! – гукають діти.
2) Охав автобус, віз пасажирів:
Вчених пташок й дресированих звірів.
9. Випишіть у дві колонки:
1. Слова, в яких два склади;
2. Слова, в яких три склади;
Батько, капуста, адреса, учень, восени, ранець, ящик, учитель, казка, неділя.
Підкресліть першу букву у кожному слові. Якщо завдання виконано правильно, то дізнаєтесь, що купила матуся на базарі.
10. Подані слова запишіть у дві колонки:
1. Слова з наголосом на другому складі.
2. Слова з наголосом на першому складі.
Письменник, рибалка, голуб, адреса, осінь, двері, цибуля, учень, ялинка, єдність.
Підкресліть у кожному слові першу букву. Якщо правильно виконали завдання, складається частина народного прислів'я. Допишіть його за схемою:
________ _________, ________ __________.
11. Випишіть слова з двох складів:
Неділя, буряк, вулиця, іній, кінь, лисиця, липа, камінь, квасоля, айстра.
Підкресліть у кожному із записаних слів першу букву. Дізнаєтесь, кого зустріли діти в лісі ( якщо правильно виконали завдання).
12. Хто написав ці слова про мову?
а) Мова – духовне багатство народу.
б) А в країні ж мова –
мов те сонце дзвін котюче,
все і давність і обнова –
українська мова.
в) Немає мудріших, ніж народ учителів: у нього кожне слово – це перлина, це праця, це натхнення, це людина.
13. Складіть і запишіть з поданих слів прислів'я про мову:
Лине, серце, до, а, не, слово, стріла.
Хліб, а, слово, на, обід, бережи, на, відповідь.
До, язик, Києва, доведе.
Не, горобець, випустиш, слово, не, спіймаєш.
14. Співвіднесіть подані схеми з відповідними реченнями:
а) = … - …; Потяглися на південь лелеки.
б) … … = ; Ведмідь готує барліг.
в) = … … -; На болоті достигає.
г) - = … . Розчервонілися соковиті плоди барбарису.
15. Складіть і запишіть прислів'я, щоб отримати зміст речення. Поясніть значення прислів'я.
1. Рудегнь ен тбра, а ромонезча – ен тесарс.
2. У гудірн цосне ан тіол, а амиз ан розом ворепаєт.
3. Умсийн нугедрь у ясврт і в убеньд.
16. Перебудуйте речення на кожну пору року.
Зелене дерево колихав легенький вітерець.
17. Знайдіть 5 односкладових слів, які читаються зліва направо і справа наліво однаково і мають теж саме значення.
18. Знайдіть не менш 4 слів із 5 букв кожне, яке б читалися зліва направо і справа наліво, не змінюючи свого значення.
19. Складіть слова з букв одного слова «жайворонок».
20. Розв'яжіть ребус і прочитайте скоромовку:

дро
---------- тра ---------

21. Із слів «республіка» і «ребуси дія» утворить нові слова, кожне новоутворене слово має бути іменником називного відмінка однини.
22. Вставте пропущені букви, дізнаєтесь, що взяв дідусь із собою на рибалку:

__ ода
в __ лик
ді __
__ кунь
о __ ерет
річ __ а
сітк __
23. Складіть слова із інших слів:
• З перших складів: диня, тисяча, намисто; мама, лимон, народ; малина, шина, наша.
• З першого складу першого слова і другого складу другого слова: ірис, синій; будинок, моряк.
• З перших складів двох слів і другого складу третього слова: яма, липа, спина; огірок, лічити, гравець.
• З перших складів двох слів і четвертого складу третього слова: ура, читати. Визволитель.
• З других складів двох слів і третього складу третього слова: рука, коленкор, господар.
24. З перших складів першого слова. Других – другого, третіх – третього складіть нове слово, придумайте з ним речення:
Вухо, калина, спідниця.
Сокіл, дорога, виделка.
Мистецтво, вилити, вивчати.
25. По цих літерах запишіть назви предметів, взятих тільки з їдальні:
с, с, в, к, л, с, т.
Складіть з найменшим словом речення так, щоб цей предмет перемістився у бібліотеку.
26. Складіть нове слово:
а) Префікс від слова «проніс»,
корінь від слова «лісник»,
суфікс від слова «дубок».
б) Префікс від слова «звести»,
корінь від слова «писати»,
суфікс і закінчення від слова «ручка».
в) Корінь від слова «квітник»,
суфікс від слова «вудочка»,
закінчення від слова «зірка».
г) Префікс від слова «роз'їзд»,
корінь від слова «мовець»,
закінчення від слова «липа».
д) Префікс від слова «приїзд»,
корінь від слова «казати»,
суфікс від слова «ніжка».
є) Префікс від слова «перенести»,
корінь від слова «казка».
27. З букв одного слова складіть і запишіть інші слова:
Товариш, братерство, ластівка, листоноша.
Зразок: соловейко – соло, коло, воло, колесо, косо.
28. Що це за слово?
Ці слова відрізняються тільки першою літерою.
1. Означає те, що пришивають до старого одягу.
2. Сільськогосподарська машина, яку використовують у жнива.
3. Те, у чому люди живуть.
4. Те, що є у рої бджіл.
29. Відгадайте:
а) З «те» - скрізь тихо,
З «ем» - для їжі лихо,
Погризе, ще й в нору занесе.
б) З «ер» - траву вмиває,
З «ка» - її стинає.
в) З «ен» - частина доби,
З «пе» - гріє щозими.
г) З «и» - я плаваю у морі,
З «і» - ловлю мишей в коморі.
д) Люблять нас усі збирати
Після дощику в ліску.
А як букву «ге» відняти,
Будем плавати в ставку.
є) З « ве» - на голові,
З «ка» - виростає із землі.
30. Складіть піраміду:
В
В __ Д
В __ __ Д
В __ __ __ Д
В __ __ __ __ Д
В __ __ __ __ __ Д
В __ __ __ __ __ __ Д
В __ __ __ __ __ __ __ Д
31. Утворіть нові слова з двох поданих:
Липа + нота = тварина…. .
Том + вата = зброя…. .
Риба + соки = фрукти…… .
Вода + ринг = фрукти……. .
32. Утворіть з поданих слів нові:
Атлас - армія - автор –
Липка - арфа - трава –
33. Запишіть якомога більше слів, що означають кольори та їх відтінки. Складіть і запишіть речення, використавши деякі із цих слів.
34. Пригадайте і запишіть слова, що мають склади – назви нот. Складіть з будь-якими речення. Встановіть за допомогою питань зв’язок слів у реченні.
35. Запишіть п'ять односкладових слів, які від перестановки букв (першої і останньої) набрали б нового значення.
36. Знайдіть і запишіть слова, які б мали такі значення під час читання:
Зліва направо справа наліво
• Листяне дерево [… … … …] - геометрична фігура
• Гул голосів [ … … … ...] - чарівник
• Площа для
сільського -
сподарських
робіт [ … … … …] - домашня тварина
• Злак [ … … … …] - молочний продукт
• Синонім
прислівника
тепер [ … … … …] - тепер
37. Змінюючи у слові СІЧ останню букву (звук) на іншу букву (звук), утворіть якнайбільше нових слів із іншим значенням.
38. Напишіть. Хто чим славиться?
Соловейко - …
Джерельце - …
Колос - …
Сонце - …
Квітка - …
39. Допишіть прислів'я:
а) Нестатки ганяються з …
б) наймитові з хазяїном не ….
в) Шабля ранить голову, а слово - ….
г) Сміливий наскок – половина ….
д) Не шукай друга ні багатого, ні вельможного, а хай він хоч ….
40. Допишіть прислів'я:
Де рідний край, там……
В чужій стороні і …….
За рідний край……
41. Що спільного як частини мови мають такі різні за лексичним значенням слова. Як
Море, космос, лелека, почуття?
42. Доведіть вірність чи невірність твердження:
«Кожне слово має лексичне значення. Отже, скільки слів у мові, стільки й значень».
43. Мислення за аналогією. Продовжить ряд:
• Пісня – глухий, картина - ?
• Електровоз – вагони, кінь - ?
• Школа – навчання, лікарня - ?
• Ліс – дрова, бібліотека - ?
• Пісня – композитор, літак - ?
44. Перебудуйте речення так, щоб їх зміст не викликав сумнівів. Зробіть висновок. Як слід використовувати у мовленні омонімічні слова.
Яка красива шотландка? Цей корпус особливий. На землі лежав лист. Ти бачив ключ?
45. Прислів'я поділені на дві частини. Вони переставлені місцями. Необхідно від першої частини поставити стрілочку до другої. Встановіть за допомогою питань зв'язок слів у другому прислів'ї.
Квітень землю квітчає рік годує.
Квітневий день а травень з травою.
Квітень з водою, а діло в квітні робити.
Сон на зиму відклади з вирію пташок стрічає.
46. Доберіть і запишіть речення, де б наведені слова: віра, любов означали:
а) імена; б) почуття.
47. Доберіть слово:
Хитрий, як… . Колючий, як… .
Мовчазний, як… . Боягузний, як… .
Голодний, як… . Брудний, як… .
Здоровий, як… . Насуплений, як… .
Впертий, як… . Балакучий, як… .
48. Відгадайте загадки-жарти:
а) Які два займенники псують шляхи?
б) Яке слово складається з семи однакових букв?
в) Який займенник складається з однієї букви?
г) Що треба зробити з руками, щоб утворити три особових займенники?
д) Яке жіноче ім'я складається з тридцяти однакових займенників?
49. Напишіть твір-міркування «Екологія мого міста (села)».
50. Складіть опис-загадку про лисичку для першокласників. Опишіть її так, щоб діти впізнали, про яку тварину вказано.
51. Напишіть твір-мініатюру на тему: «Перший сніг». Використовуйте прикметники-синоніми, прикметники-антоніми, слова у прямому та переносному значеннях.
52. Прочитайте опис. Вставте пропущені слова.
Хто це?
Узимку в …, як сніг. сірому
А влітку в … гуляє. довгі
Вловить його ніхто не зміг, білому
Бо … ноги має, прудкі
Вуха …, … зір. косий
Складіть свою загадку про зайчика.
53. Напишіть твір-роздум за опорними словами «О, мово моя, душа голосна України». Використайте всі види речень за метою висловлювання, спробуйте ввести в текст всі запропоновані слова: співуча, мелодійна, колискова, пишатися, вивчила, пісня, спілкуватися, минуле.
54. Визначте корені й закінчення. Випишіть підряд тільки ті слова, які мають суфікси. Якщо ви правильно вибрали слова, то з їхніх перших букв прочитаєте перше слово у вислові Ш.Франка:… - то перша основа життя».
Молодий, попереду, рано, навздогін, активний, перемога, цінний, малий, сухий, ясно.
55. До поданих іменників запишіть дію:
Хліб, варення, молоко, морозиво - …
Сукня, сорочка, фартух, шарф, ранець - …
Картину, малюнок, узор - …
Личка, руки, ноги - …
Казку, оповідання, вірш - …
56. Доберіть і запишіть іменники, що мають форму множини. У якій спосіб з їх допомогою позначаються одиничні предмети?
• Назви предметів, що складаються з двох чи кількох частин: вила…
• Назви ігор, звичаїв, обрядів: шахи…
• Назва речовин: дріжджі…
• Назви почуттів: веселощі…
• Географічні назви: Чернівці…
57. До поданих дієслів доберіть іменники:
Ткати –
Кроїти –
Витинати –
Випікати –
Орнаментувати –
Вишивати –
Садити –
58. Розподілити синоніми в порядку зростання ознаки:
• Боязливий (1). Несміливий (2), заяча душа (3), боягуз (4).
• Безстрашний (1), хоробрий (2), сміливий (3), сміливець (4).
• Тямовитий (1), світла голова (2), розумний (3), людина великого розуму (4).
59. Замініть звичайні прикметники метафоризованими:
1. Красивий голос – 2. Безлюдне село -
2. Повільна річка – 3. Темна засмага -
3. Розумна голова – 4. Прозорі бурульки -
4. Блискучо-жовте проміння
60. Утворіть метафоричні сполуки із звичайного порівняння:
1. М'язи міцні, немов зроблені із заліза –
2. Погляд гордий, як у орла –
3. Сонечко ясне і тепле, наче веселе –
4. Мед на колір, ніби золотий –
5. Загар такий темний, наче шоколад –
6. Ліс тихий, наче вмер –
7. Погляд непривітний, мов холодний –
61. Доведіть, чим різниться слово «іти» в різних сполученнях слів. З одним із словосполучень (на вибір) складіть речення.
Іде хлопець, хмара іде, іде на дно, іти в землю, іти під ніж, іде до рук, іти на мирову, іти шкереберть, не йде на думку.
62. Спишіть, розкриваючи дужки і розподіляючи на групи. На якій основі здійснено групування?
Йти (на)зустріч гостям. Прийти (на) зустріч випускників. Зібратися (в)купці. Взяти (за)багато. (за)багато днів. (до)дому батька. Приносити (до)дому.
63. Доберіть до поданих слів такі спільнокореневі слова або їх форми, щоб у коренях відбувалося чергування. Запишіть їх парами.
Пекти, мести, могти, завмер, стер.
64. Доберіть п'ять двоскладових дієслів, які можна читати зліва направо і справа наліво.
65. Утворіть словосполучення. Змінюючи підкреслені вислови близькими за значенням прислівниками. Щоб більш емоційно висловити свою думку.
• Знати, як свої п'ять пальців.
• Не бачити, як своїх вух.
• На дворі хоч в око стрель.
• Працює, як віл у ярмі.
• Дав, як кіт наплакав.
• Працює, як сонна муха.
• Прийде, як рак свисне.
66. Поясніть, як ви розумієте ці вислови. Замініть ці вислови синонімічними прислівниками. Складіть речення з ним.
Мчати як вітер; лягати разом з курми; шукати по гарячих слідах; жити, як риба з водою; знати, як свої п'ять пальців.
67. Які сполучення слів можна поширювати, а які ні? Чому?
Сісти на стілець сісти в колошу
Намилити шию пекти раки
Вітер в голові правити теревені
Намилити руки пекти хліб
Вітер надворі правити човном
68. Прочитайте ряд синонімів. Чи всі слова-синоніми мають однакове значення? Спробуйте пояснити значення кожного слова в синонімічному ряду.
Ліс, діброва, бір, пуща, праліс.
Бадилля, бурячиння, картоплиння, гарбузиння, морквиння.
69. Запишіть значення висловів. Введіть один з висловів у речення і запишіть його:
Взяти себе в руки; крутитися як білка в колесі; вилетіло з голови; скласти руки; не вірити своїм очам.
70. Запишіть значення стійких висловів. Введіть один із висловів у речення і запишіть його: не зімкнути очей, ловити гав, не покладати рук, не чути ніг, задирати носа, прикусити язика.
71. Чи належать до спільнокореневих такі слова? Доведіть:
Котик – каток; витікати – тікати; ломити – уламок; волом – волі; текти – потік; викотить – котом; політ – злетіти; витру – перетерти; спік – випечений; звечора – вечеря.
Які чергування голосних відбуваються в коренях слів?
72. Поміркуйте, яка частина слова допомогла утворити інші, протилежні за значенням. Позначте її:
Прилітати - відлітати;
Виходити - заходити;
Закривати - відкривати;
Злітатися - розлітатися.
73. Вилучіть зайве слово, визначте корінь у споріднених словах:
Вода, підводний, водити, водяний.
Річка, річечка, річковий, новорічний.
Гора, гірський, горе, міжгір'я.
Мішок, мішати, мішковий, мішечок.
74. До поданих коренів допишіть закінчення та суфікси, щоб утворилися нові слова:
а) ЛІС б) САД
ЛІС_ САД_
ЛІС_ _ САД_ _
ЛІС_ _ _ САД_ _ _
ЛІС_ _ _ _ САД_ _ _ _
75. Прочитайте текст. Замініть виділені слова так, щоб надати їм відтінку ласкавості, ніжності. Позначте суфікси, які допомагають утворити слова.
Ліс був мішаний. Серед столітніх дубів красувалися стрункі білокорі БЕРЕЗИ, вічно зелені ЯЛИНИ. Довкола тиша, щебечуть ПТАХИ, сюрчать у траві коники.
Поміркуйте. Чи доцільно перебудувати словосполучення «столітні дуби» на вислів «столітні дубочки»?
76. Відкидаючи перший чи останній голосний, утворіть нове слово:
Атом, екран, іволга, оболонка, оборона, овал, опеньок, отвір, указка, Україна, умова, учасник, Ангара, гриби, електрика.
77. Відшукайте, в якому слові «заблукав» звук:
• Рік пішов гуляти в сад.
Не дійшов, бо повз назад.
• Ми з братом – лісники із роду –
Пиляєм палкою колоду.
• Річку Гриць в дітей не просить.
Він її в портфелі носить.
• Кримом натерлися ми на Дніпрі.
І не страшні нам тепер комарі.
• З неба падав білий сніг.
Він засипав наш поріг.
• З лісу дівчатко засмучене йшло:
Булка від неї сховалась в дупло.
78. Доберіть і запишіть слова, які відрізняються від поданого лише одним голосним звуком: син, сало, ластівка, байка, брат, брід, валити, віник, граблі, гриб, дати, жити, кошеня, лиман, маляр.
79. Заповніть таблицю:

Є
Є
Є
Є
Є
Є
80. Зійдіть сходинками:
Є
Є
Є
Є
Є
Є
81. Зійдіть сходинками:
Ї
Ї
Ї
Ї
Ї

82. Заповніть таблицю:
Ю
Ю
Ю
Ю
Ю
Ю
Ю
83. Зійдіть сходинками:
Я
Я
Я
Я
Я
Я
Я
84. Заповніть таблицю:
Я
Я
Я
Я
Я
Я
Я
85. Допишіть у вільних клітинках літери, щоб вийшло слово:
Ю
Ю
Ю
Ю
86. Допишіть у вільних клітинках літери, щоб вийшло слово:
Я
Я
Я
Я
87. Закінчить прислів'я. У словах-кінцівках прислів'їв - обов'язково повинна бути літера Я:
• Полохливий заєць і пенька… .
• Яка яблунька. Такі й … .
• Краще гірка правда, ніж солодка … .
• Не хвали сам себе, нехай тебе інші … .
• Для всякого діла потрібні … .
• Хто рано підводиться, за тим і діло … .
• Лінивого й ноги … .
• Краще спробувати, ніж …
• Золоті гори … .
• Колос повний до землі…, а пустий – у гору … .
• Хто любить лише себе, того люди … .
88. В усіх близькоспоріднених мовах (наприклад, слов'янських) є багато співзвучних слів. Пригадайте такі українські та російські слова, які відрізнялись лише наголосом (не враховуючи відмінностей у вимові): ім’я ´- и´мя, верба´ - ве´рба.
89. Які слова можна утворити, якщо змінити в слові «торт» перший звук?
90. Чи можна з кози зробити козака?
91. Що слід зробити. Щоб слово «грізний» не лякало нікого?
92. Що є в Дніпрі, Десні, Дністрі, хоч не риба?
93. Що стоїть посеред землі?
94. Відгадайте, що це:
• З «С» - сапаю, з «Ш» - вдягаю,
З «Л» - стрибаю, з «П» - ховаю.
• З «К» дерева захищає і на них вона завжди;
З «Н» звірятко заховає, коли треба, від біди;
З «Г» з-за хмари виглядає. Шапку сніжну не скидає.
95. Чого нема у воді, а є в морі та озері?
96. Що є в яблуках і сливах, але немає в саду?
97. Що є в картоплі та цибулі, але немає в горосі?
98. Заповніть клітинки словами, що починаються звуком [с] і містять більше приголосних звуків, ніж голосних.

С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
99. Додайте приголосний звук: а) на початку слова; б) в середину слова; в) у кінець слова. Назвіть новоутворені слова:
а) Лід, мак, рак, рай, голос, хід, опис, радник;
б) Береза, борона, брати, весела, двері, задати;
в) Доти, аптека, байка, башта, буква, буря, вага, гра, дія, їжа, квартал, кома.
100. Доберіть і запишіть якнайбільше нових слів, що відрізняються від поданого лише початковим приголосним звуком: рак, рік, жук, вин, сила, пити, хата, чайка.


Ответы
Українська мова
1. Гадати – жадати, метр – метро.
2. Село, сокіл, рамка, руки, літо, кабан, сир, рано, масло, чайка, голосна, пила, айстри.
3. Хліб усьому голова.
4. Книга – джерело знань.
5. Жабка, мишка, ящірка, їжачок, вужик, хорваток, блоха, чобіток.
6. Шевченко
Франко
Глібов
Українка – 8б.,9 зв.
7. Праця гори верне.
Хочеш їсти калачі – не сиди на печі.
Маленька праця краще за велике безділля.
8. Салют
Їхав
9. Буряк; кавун.
10. Праця годує, а лінь марнує.
, а .
11. Буряк, іній, липа, камінь, айстра.
Білка.
12. а – В. Сухомлинський, б – П. Тичина, в – М. Рильский.
13. Слово не стріла, а до серця лине.
Хліб бережи на обід, а слово на відповідь.
Язик до Києва доведе.
Слово – не горобець, вилетить – не спіймаєш.
14. аг, бв, ва, гб.
15. – Грудень не брат, а морознеча – не сестра.

ВНИМАНИЕ! Здесь скрыта важная часть материала!
Чтобы открыть все скрытые части этого материала, получите пароль.
Только оплата материала, дает вам право на ЗАКОННОЕ использование данного конспекта!

   
   
Чтобы получить пароль, отправьте одну СМС
на номер 8609 с текстом kuroku 3054

Стоимость SMS - от 35 до 40 руб. с НДС

 
Введите в поле, расположенное ниже, пароль, который Вы получите на телефон после отправки СМС.
Далее нажмите кнопку Отправить.


 

 
Если пароль верный, скрытый текст будет разблокирован.


! Внимание, Клуб Учителей ПОДТВЕРЖДАЕТ, что стоимость СМС, составляет примерно 40 рублей с НДС для большинства операторов России. На нашем сайте нет и не будет обмана!
*Стоимость услуги для абонентов ОАО "МТС" составляет ХХХ руб. YY коп. с НДС. С размером Стоимости услуги и порядком ее списания можно ознакомиться на Сайте Оператора www.mts.ru в разделе "Услуги по коротким номерам", введя короткий номер в строке поиска, а также позвонив по единому номеру 88002500890. Контент предоставляется компанией ООО "Тот Мани". Поддержка: тел.: 8-800-200-46-01 (бесплатно), email: 911@sms911.ru.
* Уважаемые коллеги, будьте внимательны: между "kuroku" и цифрами необходим пробел. Пароль состоит только из цифр и английских букв.
** Возникла проблема с оплатой? Обращайтесь к Администратору.
*** Часть гонорара за данный конспект переводится автору, приславшему материал.
**** Принимаются СМС из: России, Украины.
****** Для открытия всех скрытых частей одного конспекта, требуется всего 1 СМС.
***** Если после ввода не нажимается кнопка "отправить", нажмите Enter на клавиатуре.
****** Срок действия пароля - 24 часа.

 
"Альфа-Клик"
Карта Maestro
Карта MasterCard
Карты НСМЭП Украины
СберБанк Онлайн
Интернет-банк «Приват24»
Интернет-банк
«PSB-Retail»
Интернет-банк «Связной Банк»
Карта Visa
Qiwi-кошелек
Z-Payment
EasyPay
Единая касса


Ялина, олівець. Учитель.
Календар.
24. Вулиця Сорока Мислити.
25. Стіл, стілець, виделка, каструля, ложка, скатерть, тарілка. На столі лежало багато цікавих книжок.
26. а) Пролісок;
б) Записка;
в) Квіточка;
г) Розмова;
д) Приказка;
є) Переказ.
27. –
28. Латка; Хатка.
29. а) Тиша – миша; б) Роса – коса;
в) Ніч – піч; г) Кит – кіт;
д) Гриби – риби; є) Волосся – колосся.
30. Вид, ввід, вигляд, взвод, верблюд, виноград, велосипед.
31. Антилопа, автомат, абрикоси, виноград.
32. Салат, пилка, Марія, фара, товар, ватра.
33. –
34. Донор, резюме, мінор, факел, налякав тощо.
35. Гам, кіт, бар, ром, тощо.
36. Бук – куб, гам – маг, тік – кіт, рис – сир, зараз – зараз.
37. Сім, сік, сів тощо.
38. Піснею, чистою і прохолодною водою, зерном, теплом, красою, ніжним запахом.
39. а – хатки, б – брататися, в – душу, г – спасіння, д – і бідний, але добрий.
40. І під ялиною рай; весна негарна; хоч помирай.
41. Великий розмір, простір.
42. Не вірною
43. – сліпий; - віз;
- лікування; - книги;
- конструктор.
44. Яка красива дівчина шотландка!
Цей учбовий корпус особливий.
На землі лежав кленовий лист.
Ти бачив журавлиний ключ?
45. Квітень землю квітчає, з вирію пташок стрічає. Квітневий день рік годує. Квітень з водою, а травень з травою. Сон на зиму відклади, а діло в квітні роби.
46. Лис, їжак, риба, заєць, вовк, свиня, бик, індик, осел, сорока.
47. –
48. Ями, сім'я, я, вимити, Зоя.
49. –
50. –
51. –
52. Білому, сірому, прудкі, довгі, косий.
53. –
54. Праця.
55. Їдять, одягають, малюють, миють, читають.
56. – граблі, двері, ножиці; - заручини, весілля;
- висівки; - прикрощі;
- Суми, Черкаси.
57. Полотно;
Плаття;
Картину;
Хліб;
Смужку;
Рушник;
Дерево.
58. – 2, 1, 4, 3;
- 3, 2, 4, 1;
- 3, 1, 2, 4.
59. - солов'їний;
- мертве;
- сонна;
- шоколадна;
- золота;
- кришталева;
- золоте.
60. – залізні м'язи;
- орлиний погляд;
- яскраве сонечко;
- золотий мед;
- шоколадний загар;
- мертвий ліс;
- суворий погляд.
61. –
62. – назустріч (як?);
- на зустріч (на що?);
- вкупі (як?);
- забагато (як?);
- за багато (за скільки?);
- до дому (до чого?);
- додому (куди?).
63. Пекти – пік;
Завмер – вимирав;
Мести – вимітав;
Стер – витирав;
Могти – міг;
64. Вимив, вилив, вишив, вирив, випив.
65. добре; ніколи;
дуже темно; багато;
мало; повільно;
невідомо коли.
66. – швидко; - рано;
- відразу; - дружно;
- добре.
67. Фразеологізми не поширюються. Можна поширити: сісти на стілець; намилити руки; вітер на дворі; пекти хліб; правити човном.
68. Ліс – насадження дерев, кущів, трав'янистих рослин.
Бір – хвойний ліс.
Діброва – листяний ліс.
Пуща – непрохідний ліс.
Праліс – незайманий, дрімучий, одвічний ліс.
69. Заспокоїтися, поспішати, забути, лінуватися, дивуватися.
Матуся цілий день крутиться, як білка в колесі.
70. –
71. – Спільнокореневі слова;
- Не належать до спільнокореневих слів.
72. Префікс.
73. Водити, новорічний. Горе, мішати.
74. а) Ліс; б) Сад;
Ліси; Сади;
Лісок; Садок;
Лісник; Садити;
Лісовий. Садочок.
75. Берізки;
Ялинки;
Пташки.
76. Том, кран, Волга, болонка, борона, вал, пеньок, твір, казка, країна, мова, часник, горн, ангар, гриб, електрик.
77. Рік – рак, палкою – пилкою, річку – ручку, Кримом – кремом, пиріг – поріг, булка – білка.
78. Син – сон, сан; сало – село; листівка – ластівка; байка – бійка; брат – брати; брід – бруд; валити – вилити; віник – вінок; граблі – греблі; гриб – граб; дати – діти, дути; жити - жито; кошеня – кишеня; лиман – лимон; маляр – муляр.
79. Європа, Єгипет, єдиний, Єнісей, єхидна, єднати.
80. Єнот, єгер, єралаш, єхидна, єдиний, єдність.
81. Їжа, їзда, їдець, їжачок, їдальня.
82. Юрій, Юхим, Юлія, юнак, юшка, юрта, юрба.
83. Я; яр, як; Яка, яма; ягня, ясен, яйце; ягода, яєчня; яструб, ялинка, ящірка, ячмінь; ярмарок, яровина.
84. Явір, ягня, ядро, яйце, якір, ясен, ятір, ясла.
85. Юнак, юшка, юрба; бюст, ключ, плющ; знаю, долю.
86. Явір, няня, маяк, мрія.
87. Боїться, яблука, брехня, похвалять, знання, водиться, носять, дивитися, обіцяє, гнеться, пнеться, люблять.
88. Українська Російська
Дочка´ до´чка
Спи´на спина´
При´ятель прия´тель
О´лень оле´нь
Петля´ пе´тля
Кропива´ крапи´ва
Ре´мінь реме´нь
Кре´мінь креме´нь
Дзво´нить звони´т
Було´ бы´ло
Нови´й но´вый
Тонки´й то´нкий
Товсти´й то´лстый
Сто´ляр столя´р
Стари´й ста´рый
Дзвінки´й зво´нкий
М'яки´й мя´гкий
89. Борт, порт, корт, сорт.
90. Можна, якщо додати до слова коза кінцевий приголосний звук [к].
91. Слід відкинути початковий приголосний звук [г].
92. Дзвінкий твердий приголосний [д].
93. Дзвінкий твердий приголосний [м].
94. сапка – шапка – лапка – папка; кора – нора – гора.
95. Дзвінкого твердого приголосного [р].
96. Дзвінкий твердий приголосний [л].
97. Дзвінкий м'який приголосний [л´].
98. Садок, сітка, салют, сапка, сатин, сачок; свідок, секрет, світло, сестра, сигнал, скибка.
99. Слід, смак, грак, край, голос, вхід, схід, допис, зрадник; берізка (повійка), борозна, братки (квіти), веселка, дверці, згадати; дотик, аптека, байкар, баштан, буквар, буряк, вагар, град, діяч, їжак, квартал, комар.
100. Рік – сік, тік, бік, лік…
Рак – мак, лак, так, бак…
Жук – бук, сук, гук, лук…
Син – лин, тин, чин…
Сила – вила, шила, мила, била…
Пити – бити, лити, мити, шити…
Хата – вата, дата…
Чайка – майка, байка, гайка…


Авторские права: Лядская Н.В.


Пожалуйста, оцените конспект - Конспект урока Українська мова:
 • 85
 (голосов: 1)Уважаемый коллега! Вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Рекомендуем вам зарегистрироваться, либо войти на сайт под своим логином.

После этого, вы сможете отправлять собственные разработки и получать за это гонорар!.

Другие материалы по указанной Вами теме:

 • Закриплення знань про прикметник
 • "Написання рядкової літери "н" (ен), складів, слів із нею"
 • Культура речи
 • Конспект урока по чтению 4 класс: "Від усмішки йде до всіх тепло"
 • Внеклассное занятие
 • І.Я.Франко "Заєць та їжак"
 • Задания для одарённых детей. Математика, 3 класс
 • І.Франко Лисичка-Кума
 • Хто ти. Які вони, який ти. твій зовнішній вигляд
 • Вчимося жити в мирі і злагоді


 • 15057
  Конспект прислал: nataliV 27 сентября 2009 Комментарии (0)
   

    Информация

  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данному конспекту.
  Желаете прокомментировать или оставить отзыв? Зарегистрируйтесь!
   
  (С) 2008-2019. Ссылка на 4 ступени обязательна.| Пользовательское соглашение | Обращение к пользователям | Список любителей плагиата